Trang chủ » Một số loại khác » Đá đen tằm khò lửa
Đá đen tằm khò lửa

Đá đen tằm khò lửa

Mã: DFVSV48
Xuất xứ: Xuất xứ
Phân loại: Loại 1
Thông số kỹ thuật

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Sản phẩm khác